7º TRAIL DAS BESTAS – MURAS

07 julio, 2024 en Área de lecer da Veiga, Muras

Maratón
 • Fecha de inicio: 07 julio, 2024 - 10:00
 • Precio: 26.00€
 • Longitud: 43000 metros
 • Inscritos: 13 de 100
 • Cierre de inscripciones: En 12 días (03 julio, 2024 - 23:59, o hasta agotar plazas)

Inscripciones abiertas, ¡plazas limitadas!
13% inscritos
27K
 • Fecha de inicio: 07 julio, 2024 - 10:00
 • Precio: 22.00€
 • Longitud: 27000 metros
 • Inscritos: 14 de 150
 • Cierre de inscripciones: En 12 días (03 julio, 2024 - 23:59, o hasta agotar plazas)

Inscripciones abiertas, ¡plazas limitadas!
10% inscritos
12K
 • Fecha de inicio: 07 julio, 2024 - 10:00
 • Precio: 20.00€
 • Longitud: 12000 metros
 • Inscritos: 65 de 200
 • Cierre de inscripciones: En 12 días (03 julio, 2024 - 23:59, o hasta agotar plazas)

Inscripciones abiertas, ¡plazas limitadas!
33% inscritos
Andaina
 • Fecha de inicio: 07 julio, 2024 - 10:00
 • Precio: 13.00€
 • Longitud: 12000 metros
 • Inscritos: 22 de 100
 • Cierre de inscripciones: En 12 días (03 julio, 2024 - 23:59, o hasta agotar plazas)

Inscripciones abiertas, ¡plazas limitadas!
22% inscritos
Ayuda a participantes

Descripción de la carrera

 MATERIAL OBRIGATORIO PARA A DISTANCIA MARATÓN

 (obrigatorio portar, non levar posto)

Sistema de hidratación de como mínimo 1 litro.

Gorro ou buff.

Teléfono móbil.

*os corredores que non porten o material obrigatorio serán descalificados pola organización


MATERIAL OBRIGATORIO PARA A DISTANCIA 27K

 Sistema de hidratación de como mínimo 1 litro.

*os corredores que non porten o material obrigatorio serán descalificados pola organización


BALIZAXE DA CARREIRA

Haber 3 tipos de marcas para seguir o percorrido:


Marcas fixas con frechas de dirección en crucezamentos e interseccións.

Cinta de balizar vermella e Branca.

Cartais de dirección

Frechas de spray biodegradable en cor fosforescente.


ABASTECEMENTOS

Dependendo da distancia de carreira teredes os seguintes abastecementos:

Maratón: 3 Líquidos e 2 Líquidos-Sólidos

27k: 1 Líquido e 1 Líquido-Sólido

12K e Andaina: 1 Líquido-Sólido

Nos líquido-sólido encontraredes froita.

Tamén encontraredes spray de protección solar.


QUE FACER EN CASO DE EMERXENCIA?

No caso de emerxencia que nos imposibilite seguir na carreira e que faga precisa asistencia medica, deberase intentar chegar aos puntos de emerxencia, onde o persoal da organización prestará asistencia e enviará a ambulancia para a evacuación do accidentado.

No caso de emerxencia grave que impida movérmonos avisarase a outro corredor para que alerte no punto mais próximo ou chamarase aos teléfonos que aparecen nos dorsais. É obriga de todos os corredores prestar asistencia aos lesionados. A organización facilitará coa inscrición un seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

No caso de accidente que precise asistencia hospitalaria esta terá que ser prestada exclusivamente no centro concertado co seguro. Queda fóra da responsabilidade da organización a asistencia noutros centros de saúde ou hospitais.

Antes de entrar no recinto de saída procederase ao control de dorsais e do material obrigatorio, se fose necesario. A organización terá o percorrido totalmente balizado e os participantes deberán seguilo estritamente e non saltar ningún tramo. Para realizar ese control cada corredor disporá, no maratón, dun dispositivo GPS que indicará en todo momento a súa posición e o seu track. Nas outras probas haberá xuíces e alfombras de cronometraxe para controlar o paso dos corredores. Tanto o track como as lecturas do chip serán vinculantes á hora de decidir a descualificación dun corredor por non cumprir con todo o percorrido.


 RESPONSABILIDADE XERAL.

Ao formalizala inscripción, momento de efectuar o pago da proba, cada deportista recoñece baixo sua responsabilidade que reúne e dispon de unhas condicions físicas, psíquicas e o dominio técnico necesario para afrontarla competición con éxito e acabar a carreira nos tempos de corte delimitados pola organización. A posesión da licenza federativa non asegura nin cubre esta responsabilidad. Ase mesmo, os e as participantes deberán:

Ser responsables da sua propia seguridad e da do resto de competidores.

Coñocer y respetar o reglamento da competicion así como o protocolo Fisiocovid-DxtGalego e as medidas particulares de esta carreira.

O participante que abandone a competición está obrigado a quitarse o dorsal e comunicalo a organización.

Obedecer las indicaciones da organizacion e voluntarios dispostos durante o percorrido.

Respetar en todo momento as normas de circulación.

Tratar a o resto de atletas, voluntarios e espectadores con respeto e cortesía.

Respetar o medio ambiente e as zoas nasque se celebra a competición, queda terminante prohibido tirar basura, este  feito pode ser causa de descualificación.

Ante as causas meteorolóxicas ou de causa mayor que impidan a modificación de parte ou da totalidade de algúnha das distancias, a organización planteará una prueba alternativa sobre outra distancia e outros recorridos en función das circunstancias pero en ningún caso o evento se pospondrá a outra fecha e non se devolverá o importe de la inscripción.

O feito de inscribirse supón a aceptación do regulamento, e aceptase a publicación nos nosos medios, web, Facebook, twiter e demáis medios de publicidad do material fotográfico e video de dita  proba.


Información adicional

Localización da saída e chegada: Área Recreativa A Veiga - Muras (Lugo)

Distancia en tempo dende a Coruña: 1H.09 Min

Distancia en tempo dende Lugo: 50 Min.

Distancia en tempo dende Ferrol: 44 Min.

Distancia en tempo dende Viveiro: 33 Min

As Coordenadas de Muras son as seguintes:  ÁREA DE LECER DA VEIGA


Archivos adjuntos

El organizador no ha añadido ningún archivo adjunto para la carrera.

¿Cómo llegar a la carrera?